Rezerwacja wizyty

Zbieranie wniosków do mpzp Lisia – Parcele

Granice planu Lisia - Parcele

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 maja 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia – Parcele” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 11 czerwca 2024 roku

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzoną procedurą planistyczną oraz treścią ogłoszenia.

Formularz wniosku (wersja pdf) (wersja edytowalna)