Rezerwacja wizyty

Zbieranie wniosków do mpzp Filtrowa – Popiełuszki

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2024 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa – Popiełuszki” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzoną procedurą planistyczną oraz treścią obwieszczenia.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»