Rezerwacja wizyty

Jaki ma być transport publiczny w Płocku i okolicach

Do 20 listopada potrwają konsultacje projektu planu rozwoju transportu publicznego w Płocku i okolicznych gminach. Ich celem jest przyjęcie rozwiązań odpowiadających potrzebom mieszkańców, stworzenie przyjaznej pasażerom i środowisku sieci komunikacyjnej.

Do wypowiedzenia się zapraszamy mieszkańców Płocka oraz mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, czyli Słupna, Starej Białej, Łącka, Gozdowa, Radzanowa, Bielska oraz Gąbina.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu można składać wyłącznie na „Formularzu zgłaszania uwag” i przesyłać:
– drogą elektroniczną na adres: transport.publiczny@plock.eu
– pocztą tradycyjną- w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Na formularze czekamy do 20 listopada 2023 r.

Dokumenty:

mk