Budowa ulicy Granicznej – II Etap

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 16 645 783,23 PLN
Wartość dofinansowania: 10 887 171,94 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przebudowa odcinka ul. Granicznej po istniejącym śladzie obejmuje fragment od ul. Otolińskiej, która ogranicza projektowaną przebudowę od północy, a ul. Wyszogrodzką, która ogranicza projektowaną przebudowę od południa. W chwili obecnej istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną tłuczniem i szlaką, bez wydzielonych chodników, z wyjątkiem odcinka na długości ok. 400 m od ul. Wyszogrodzkiej, gdzie jezdnia posiada nawierzchnię z asfaltobetonu, natomiast po zachodniej stronie ulicy przebiega chodnik. Nowo projektowany odcinek ul. Granicznej obejmuje odgałęzienie od ul. Granicznej do skrzyżowania ulic: Otolińskiej i Targowej.
Celem projektowanej przebudowy i budowy ul. Granicznej jest zwiększenie komfortu komunikacji w obszarze terenów mieszkaniowych oraz przemysłowo-usługowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników sieci tych dróg, w tym także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także przejęcie części ruchu tranzytowego pomiędzy ul. Otolińską i Wyszogrodzką. Ruch tranzytowy zostanie skierowany nowo projektowanym odcinkiem ul. Granicznej.
Projektowana ulica nawiązuje końcowymi odcinkami do istniejącej sieci ulic będących drogami publicznymi:
  • do ul. Otolińskiej, która znajduje się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 Płock – Rogozino – Ciółkowo – Góra,
  • do ul. Wyszogrodzkiej, która znajduje się częściowo w ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 62 relacji Strzelno – Siemiatycze,
  • do ul. Targowej (nowo projektowany odcinek).
Projektowane odcinki ul. Granicznej posiadają również skrzyżowania z ulicami lokalnymi: m.in. ul. Włókienniczą i Końcową.
Projekt obejmuje budowę ulicy Granicznej w Płocku od ulicy Otolińskiej, która znajduje się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 Płock – Rogozino – Ciółkowo – Góra, do ulicy Wyszogrodzkiej, która znajduje się częściowo w ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 62 relacji Strzelno – Siemiatycze, do ulicy Targowej (nowo projektowany odcinek). Projektowane odcinki ulicy Granicznej posiadają również skrzyżowania z płockimi ulicami lokalnymi.
W dniu 31 grudnia 2010 roku między Miastem Płock, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisano Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-362/08-00 przedmiotowego Projektu ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Zakończenie realizacji projektu:  do końca 2013