Plan nr 60

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku Uchwała Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta...

Czytaj więcej
autobusy

Akty prawne

Akty prawne regulujące transport publiczny Ustawy: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. –...

Czytaj więcej

Profilaktyka uzależnień

Informacje na temat profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie....

Czytaj więcej

Plan nr 59

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miodowa – Łukasiewicza” w Płocku Uchwała Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta...

Czytaj więcej

Plan nr 58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku Uchwała Nr...

Czytaj więcej

Plan nr 57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza” w Płocku Uchwała Nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z...

Czytaj więcej

Plan nr 55

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku Uchwała Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z...

Czytaj więcej

Plan nr 54

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna” w Płocku Uchwała Nr 603/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka...

Czytaj więcej

Plan nr 53

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku Uchwała Nr 602/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka...

Czytaj więcej

Plan nr 52

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku Uchwała...

Czytaj więcej