Juniorzy na Politechnice

Power200042020

Tytuł projektu: Juniorzy na Politechnice
Beneficjent/Lider: Politechnika Warszawska
Partner projektu: Gmina – Miasto Płock
Wartość całkowita projektu: 394 875,00 zł
Dofinansowanie: 383 028,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich:332 800,65 zł
Termin realizacji projektu: od 02.01.2019 do 23.12.2020

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji oraz umiejętności 180 uczniów płockich szkół podstawowych w zakresie rozwijania wiedzy i efektywnej nauki w zakresie przedmiotów ścisłych dających możliwość dalszego rozwoju w kierunku zawodów technicznych, realizowanych poprzez studiowanie na uczelniach technicznych oraz udział 100 rodziców/opiekunów prawnych w spotkaniach dotyczących kompetencji wychowawczych i społecznych.

Zakres projektu obejmuje:

  • Opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów – zadanie realizowane przez Lidera
  • Warsztaty dla uczniów – zadanie realizowane przez Lidera
  • Warsztaty dla rodziców – zadanie realizowane przez Partnera

Warsztaty z rodzicami będą miały charakter bezpłatnych spotkań z elementami doradztwa zawodowego. Tematyka spotkań: m.in. edukacja, dziecka w kontekście potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; wysokiej jakości usługi edukacyjne; świadome i zrównoważone rozwijanie u dziecka jego pasji i zainteresowań; uzyskiwanie wsparcia placówki oświatowej i jej organu prowadzącego.W ramach projektu utworzonych zostanie 18 grup rodziców (zgodnie z grupami uczniów uczestniczących w projekcie). Z każdą grupą odbędą się dwa spotkania – pierwsze jednogodzinne, drugie dwugodzinne – łącznie 54 godziny.

Efekty:

  1. Liczba osób, które podniosłykompetencje w ramach działań uczelniwspartych z EFS– 140 osób
  2. Liczba osób objętych kursamiedukacyjnymi w ramach realizacjitrzeciej misjiuczelni– 180 osób
  3. Liczba osób objętych wsparciem wzakresie rozwijania kompetencjispołecznych i wychowawczych– 100 osób
  4. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencjicyfrowych– 180 osób

Dane kontaktowe:

Lider:
Biuro Projektu znajduje się na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej

Gmach Główny PW

  1. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

III piętro, pok. 320
tel. (024) 367-21-91,
e-mail: umo.plock@pw.edu.pl (preferowana forma kontaktu)

Godziny pracy biura projektu:
wtorki – 14:00 – 16:00
czwartki – 12:00 – 14:00

UWAGA: Terminy pracy biura mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie aktualizacji na stronie www Politechnika Warszawska – Juniorzy na Politechnice

Link do strony Lidera z informacjami o projekcie, dokumentami rekrutacyjnymi: Projekt UE – Juniorzy na Politechnice

Partner:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 10
tel.: 024 367 17 24
e-mail: elzbieta.rychlewska@plock.eu

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00