Konsultacje w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody

drzewo - pomnik przyrody
Raport podsumowujący konsultacje społecznedo pobrania

Od 22 marca do 6 kwietnia trwają konsultacje projektu uchwały, która ustanowi kolejne drzewa w Płocku pomnikami przyrody. Udział w nich mogą wziąć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Swoje uwagi mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres wks@plock.eu.

Dokumenty do wglądu:

  1. Zarządzenie Nr 2253/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody
  2. projekt uchwały w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody
  3. uzasadnienie projektu uchwały
  4. załącznik nr 1 do uchwały – karta informacyjna drzew
  5. załącznik nr 2 do uchwały – lokalizacja drzew