małe granty 2022

Lista uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego złożonych do Prezydenta Miasta Płocka w roku 2022: