Rezerwacja wizyty

50. sesja Rady Miasta Płocka

Na styczniowej sesji radni podjęli siedemnaście nowych uchwał dotyczących różnych sfer funkcjonowania miasta.

Przyjęli m.in. program osłonowy „Płocki Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Skorzystać z pomocy będą mogły osoby w wieku 65+, które ze względu na stan zdrowia mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, otrzymają opaski z przyciskiem umożliwiającym natychmiastowe połączenie z centrum teleopieki i wezwanie opiekuna lub odpowiednich służb. – Zgłoszenia od osób zainteresowanych udziałem w programie będą przyjmowane za pośrednictwem infolinii lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – wyjaśniał zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski.

Radni ustalili także nowy regulamin cmentarza komunalnego w Płocku. Zmienią się m.in. godziny otwarcie nekropolii dla odwiedzających. Od kwietnia do września cmentarz będzie czynny od godz. 7 do 21, a od października do marca od 7 do 18.

Radni wprowadzili także zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok i przesunęli środki m.in. na remont ul. Zbożowej. Miejski Zarząd Dróg zamierzał przeznaczyć na ten cel 801 tys. zł, a najniższa z ofert złożonych w przetargu opiewała na  1,282 mln zł. Dzięki przesunięciu MZD będzie mógł inwestycję zrealizować.

W czasie styczniowej sesji Rady Miasta Płocka  wysłuchano także sprawozdań z ubiegłorocznej działalności funkcjonujących w ramach rady Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej.

mp

Poprzednia aktualność
«