Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

52 pomysły do wyboru

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do 11. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka.  Do dalszego etapu, czyli głosowania, przechodzą 52 z 60 propozycji.

Ich listę prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przedstawił podczas konferencji prasowej.

– Dziękuję wszystkim autorom projektów za czas i pracę włożone w przygotowanie swoich propozycji, a także wszystkim, którzy głosowali w dotychczasowych edycjach – mówił. Prezydent przypomniał także,  że nasze miasto było jednym z pierwszych w kraju, które podjęły się realizacji budżetu obywatelskiego. W ciągu 10 lat płocczanie zgłosili 797 projektów, a do realizacji wybrano 135. Wkrótce dołączą kolejne, tegoroczne.

– Blisko 50 milionów złotych to kwota, o której przeznaczeniu płocczanie zdecydowali w ciągu dziesięciu dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego – informowała podczas konferencji Monika Maron, dyrektor ratuszowego Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych. – Do tej kwoty należy dodać kolejne 5,5 miliona złotych na realizację projektów z trwającej edycji.

Podobnie jak w poprzednich latach, także tym razem zgłoszone projekty są bardzo różnorodne, adresowane do wszystkich grup wiekowych i dotyczą wielu obszarów tematycznych. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o  remonty dróg, budowę ścieżek rowerowych, remonty placów zabaw, budowę wybiegów dla psów, doposażenie placówek oświatowych, organizację festynów, imprez kulturalnych, zajęć sportowych. Wiele zgłoszeń dotyczyło nasadzeń nowych drzew, krzewów czy utworzenia parków kieszonkowych.

Lista wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów, na które będzie można głosować, oraz lista projektów negatywnych z uzasadnieniami, dostępne są na stronie https://mojemiasto.plock.eu/ . Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z negatywną oceną, mają 5 dni roboczych na złożenie odwołania.

Wśród pozytywnie zweryfikowanych projektów jest 13 ogólnomiejskich i 39 osiedlowych. Głosowanie odbędzie się w dniach 6-19 września. Internetowo, za pomocą systemu obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka oraz bezpośrednio w punktach do głosowania, których adresy będą podane odpowiednio wcześniej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Miejsce konferencji, podczas której prezydent poinformował o zakończonej weryfikacji projektów, nie było wybrane przypadkowo. Spotkanie odbyło się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, a placówka ta jest współautorem projektu ekologicznego „Wszechstronni razem” z 10. edycji BOP. Na konferencji można było obejrzeć zakupione w ramach projektu zgniatarki do plastikowych butelek oraz rowery elektryczne, które będą służyć na potrzeby akcji promocyjnych w płockich instytucjach kultury. Uczestnicy konferencji mogli zwiedzić także istniejącą w POKiS Pracownię Tworzenia Obrazów Ruchomych, która również powstała dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Płocka.

opr. mp