Rezerwacja wizyty

Aby lepiej pomagać dzieciom i młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 już w połowie października przeniosła się z ul. Gajcego do siedziby przy ul. Kossobudzkiego. Dziś prezydent Płocka Andrzej Nowakowski razem z dyrektorem placówki Pawłem Świątkiem i jej pracownikami symbolicznie zainaugurował jej działalność w nowym miejscu.

– Teraz dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będzie mogła uzyskać pomoc w jeszcze lepszych warunkach – prezydent Andrzej Nowakowski podsumowywał efekty przebudowy nieużywanego, południowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3. Poradnia zyskała więcej miejsca – dysponuje 15 gabinetami diagnostyczno-terapeutycznymi (do tej pory miała ich 11), pełnowymiarową salą do integracji sensorycznej, umożliwiającą jednoczesne prowadzenie zajęć na dwóch stanowiskach, pokojem wyciszeń oraz salami do diagnozy i terapii dzieci autystycznych i zajęć grupowych. W nowej siedzibie jest też sala konferencyjna, gdzie będą prowadzone szkolenia. Budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zbudowano podjazd i windę, odpowiednio wyposażono łazienki. Przed nim powstał parking na 20 aut.

– Dostaliśmy nowy, przestronny i świetnie wyposażony budynek – mówił dyrektor poradni Paweł Świąte

k. Dziękował wszystkim osobom, które pomogły zrealizować inwestycję. Nowa baza lokalowa wraz ze specjalistycznym wyposażeniem umożliwi skuteczniejszą diagnozę i terapię, pozwoli też na rozszerzenie oferty poradni, z której na co dzień korzystają dzieci i młodzież z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, wadami wzroku i wadami słuchu. Co roku pracownicy placówki wydają 300 orzeczeń i 600 opinii.

Koszt przebudowy skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego wyniósł nieco ponad 3,3 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,28 mln zł. Zakup nowego wyposażenia pochłonął 200 tys. zł.

mk