Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Ankieta dotycząca uciążliwości zapachowych w Płocku

Informujemy, że Politechnika Warszawska prowadzi badania dotyczące uciążliwości zapachowych na terenie Płocka. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu badawczego pn. „Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ”. Jest realizowane na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Mieszkańcy mogą wziąć udział w badaniu za pomocą ankiety dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelzkDtbvM7sPWvykqdMiK1n0iAsmn6pCdGDqdTbgCjw8IYFQ/viewform

K. Kozłowski, źródło: Politechnika Warszawska