Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Będzie cieplej, ładniej i oszczędniej

Staramy się zapewnić pacjentom i personelowi Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej jak najlepsze warunki, dlatego sukcesywnie doposażmy nasze placówki medyczne w najnowocześniejszy sprzęt i modernizujemy obiekty. Wkrótce przystąpimy do termomodernizacji pięciu budynków, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Projekt podniesienia efektywności energetycznej budynków przyniesie wiele różnych korzyści. Podniesie komfort użytkowania tych obiektów, pozwoli obniżyć zapotrzebowanie na ciepło, co oznacza niższe rachunki, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zawnioskował o dofinansowanie projektu termomodernizacji już w 2020 roku, kiedy to Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na takie przedsięwzięcia. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale wówczas nie zmieścił się w puli przyznanych na ten cel środków. Dotacja została przyznana w styczniu tego roku, a w piątek 29 kwietnia marszałek Adam Struzik i prezes PZOZ Marek Stawicki podpisali stosowną umowę.

Na liście obiektów wytypowanych do termomodernizacji są trzy budynki szpitala miejskiego przy ul. Kościuszki 28. Są to kolejno:

budynek „C”, w którym mieści się m.in. oddział ortopedii. Projekt zakłada, że docieplone zostaną w nim ściany, dach, wymienione zostaną również wszystkie drzwi;

budynek „H”, m.in. z oddziałem psychiatrii. Docieplony ma być w nim dach. Także i w tym obiekcie wymienione będą drzwi;

budynek „K”, w który mieści m.in. oddział chorób wewnętrznych. Na ocieplenie czeka tu stropodach, na wymianę – stolarka drzwiowa. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

We wszystkich trzech obiektach szpitalnych przy ul. Kościuszki wymieniony będzie również system centralnego ogrzewania oraz zaopatrzenia w ciepłą wodę.

W szpitalu miejskim termomodernizacji poddane zostaną trzy budynki

Na liście budynków przeznaczonych do termomodernizacji są jeszcze dwie przychodnie. Chodzi o Centralny Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Tysiąclecia 13, w którym projekt zakłada wymianę opraw świetlówkowych na nowe oprawy LED-owe. A także wymianę węzła cieplnego i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Modernizacja, praktycznie w takim samym zakresie, czeka również budynek przychodni przy ul. Miodowej.

Całkowita wartość termomodernizacji oszacowana została na prawie 4,7 mln zł. Dofinansowanie wyniesie nieco ponad 3 mln zł. Pozostała kwota, czyli 1,7 mln zł to wkład własny PZOZ-u.

Następna aktualność
»