Rezerwacja wizyty

Będzie nowy sprzęt dla naszych OSP

– Dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za dobrą współpracę, dzięki której możemy dziś podnieść poziom naszego bezpieczeństwa – mówił w czwartek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, chwilę przed podpisaniem z marszałkiem Mazowsza umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla dwóch naszych jednostek OSP.

W czwartek 14 września odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 28 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie 14 gmin subregionu płockiego, w tym w Płocku. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na kupno specjalistycznego sprzętu i tzw. środków ochrony indywidualnej strażaka.

Umowę na dofinansowanie takie dwóch naszych jednostek – OSP Borowiczki oraz OSP Trzepowo – prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem.

Od lewej: dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek (stoi), prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik i wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Adam Orliński

Nasi druhowie dostaną więc nowe, specjalne buty strażackie, specjalne ubrania, niepalne kominiarki, rękawice, zestaw narzędzi akumulatorowych, wyważacz do drzwi oraz pompę hydrauliczną.

Owe środki ochrony indywidualnej strażaka są bardzo ważnym elementem jego pracy. Ratownik musi mieć pewność swojej ochrony, od tego – w dużym stopniu – zależy skuteczność jego interwencji, a więc bezpieczeństwo nas wszystkich.

Całkowity koszt zaplanowanych zakupów dla naszych OSP wyniesie nieco ponad 51 tys. zł. Na jednostkę w Trzepowie planujemy wydać prawie 43 tys. zł (dofinansowanie z budżetu samorządu mazowieckiego sięgnie 20 tys. zł), dla druhów z Borowiczek chcemy przeznaczyć ponad 8,1 tys. zł (dofinansowanie od marszałka Mazowsza to 4 tys.).

hw

 

Następna aktualność
»