Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

Rozpoczęła się inwestycja pn. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku”. Koszt inwestycji zgodnie z umową to 1mln 998 tys. zł brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy na wykonanie całości prac (wrzesień 2023). Plac budowy przekazano 20 stycznia 2023. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Wykonawcą jest firma Pod Złotym Dębem z Bielska k/Płocka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejących obiektów sportowych oraz małych obiektów kubaturowych i części ogrodzenia terenu oraz budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem w formie piłkochwytów, budowie oświetlenia, budowie bieżni i skoczni oraz miejsca do pchnięcia kulą, montażu zestawu street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną, montażu elementów wyposażenia boiska, montażu ławek, koszy na śmieci, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie wiaty śmietnikowej, budowie budynku gospodarczego, budowie ogrodzenia od strony zachodniej, utwardzeniu terenu i nasadzeniu roślinności.

Zadanie będzie przeprowadzone w dwóch etapach.

Pierwszy etap to rozbiórka:

 • ogrodzenia terenu od zachodniej strony działki;
 • nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
 • nawierzchni miniboiska;
 • wyposażenia boisk;
 • piaskownicy i nawierzchni do rozbiegu skoczni do skoku w dal;
 • stanowiska do rzutu kulą;
 • wiaty śmietnikowej;
 • budynku gospodarczego;
 • utwardzonych dojść o nawierzchni betonowej.

Drugi etap to roboty polegające na:

 • budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami;
 • budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej boisko;
 • budowie bieżni lekkoatletycznej prostej;
 • budowie skoczni do skoku w dal;
 • budowie rzutni do pchnięcia kulą;
 • budowie sieci oświetlenia terenu;
 • budowie wiaty śmietnikowej;
 • budowie budynku gospodarczego;
 • dostawie i montażu zestawu do ćwiczeń typu streetworkout wraz z nawierzchnią bezpieczną;
 • dostawie i montażu ławek oraz koszy na śmieci;
 • dostawie i montażu stałych elementów wyposażenia pól do gier zespołowych;
 • utwardzeniu terenu;
 • nasadzeniu roślinności;
 • dostawie i montażu ogrodzenia terenu od strony zachodniej.

K. Kozłowski