Rezerwacja wizyty

Centralny Park Rekreacji – startuje II etap inwestycji

Parku Rekreacji na osiedlu Miodowa. Inwestycja będzie kosztować nieco ponad 2,3 mln złotych i zakończy się w czerwcu 2022 r.

Zagospodarowanie terenu Centralnego Parku Rekreacji zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego – Dobrzyńska – Miodowa w Płocku jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu na osiedlu Miodowa na obszarze Centralnego Parku Rekreacji” w Płocku. Polega na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacji zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694/68 na osiedlu Miodowa.

Pierwszy etap zrealizowano w latach 2019-2020. Zmodernizowano wtedy istniejący plac zabaw, na którym powstała bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, wymieniono wszystkie urządzenia zabawowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, mini piłki nożnej i koszykówki. Powstała także siłownia typu street workout z nawierzchnią poliuretanową. Wybudowano nowe ciągi piesze stanowiące dojścia do wybudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz ciąg pieszy wzdłuż budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Słodowej.

W ramach realizacji II etapu budowy Centralnego Parku Rekreacji zostaną w pierwszej kolejności wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe. Następnie powstanie ciąg pieszo-rekreacyjny z asfaltu barwionego w kolorze szarym wraz infrastrukturą energetyczną – siecią kablową oświetlenia ze słupami aluminiowymi i stalowymi wraz z oprawami typu LED. Dla pieszych powstaną ciągi spacerowe z kostki betonowej o szerokości 2m. Najmłodsi zyskają górkę saneczkową z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Dla starszych dzieci i młodzieży powstanie tor rekreacyjny typu crossowego z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Zostanie także zmodernizowana istniejąca siłownia plenerowa wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń tj. rower stacjonarny, koło, steper oraz nawierzchnią żwirową. Na placach wypoczynkowych staną pergole. Cały teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury wraz z ławkami z oparciem, koszami na śmieci, stojakami rowerowymi, stołami do gier planszowych, stołem do ping-ponga, stołami piknikowymi.

Zostanie także zaaranżowana nowa zieleń poprzez nasadzenia drzew, krzewów, rekultywację trawników, odtworzenie nawierzchni zielonych.

W wyniku wyboru oferty w dniu 28.06.2021r. wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlaną LIPOWSKI sp.j. Grzegorz Lipowski z siedzibą w Płocku. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Całkowity koszt inwestycji to 2.329.850 zł brutto.

K. Kozłowski