Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

– Od 4 lat dofinansowujemy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. W tym roku dofinansowanie może wynieść nawet 30 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane od 4 do 20 maja – mówi Prezydent Andrzej Nowakowski.

Dofinansowania można otrzymać na rozwój ROD, w szczególności budowę lub modernizację infrastruktury. Inwestycja musi wpływać na poprawę warunków lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Od początku funkcjonowania programu w 2018 roku samorząd Płocka udzielił w sumie 27 dotacji na łączną kwotę prawie 700 tysięcy złotych. Za pozyskane środki ogrody najczęściej modernizowały instalacje energetyczne lub remontowały świetlice czy ogrodzenia.

W roku 2022 w Budżecie Miasta Płocka na ten cel zabezpieczono 200 tysięcy złotych.

Rodzinne Ogrody Działkowe są nie tylko miejscem wypoczynku dla działkowców, ale także oazą zieleni w mieście. Obecnie w mieście znajduje się 21 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni ok. 250 hektarów, na której wydzielonych jest ok. 4.700 działek.

Dofinansowania nie są przeznaczone dla indywidualnych działkowców. Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Spraw Komunalnych pod numerem telefonu: 24 367-16-20 lub w Biurze Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55, oraz na stronie czysty.plock.eu

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»