Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Dotacje na remonty – trwa nabór wniosków

Przypominamy, że do końca roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta prac i robót budowlanych przy zabytkach oraz innych nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wnioski należy składać zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr 389/XXII/2020.
W przypadku pozostałych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr 390/XXII/2020.

Z miejskiej kasy może zostać dofinansowany m.in. remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50%, chyba że zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wówczas dotacja może być udzielona w wysokości do 100%. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioskowane o dofinansowanie prace należy wykonać w roku 2023.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka. Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka na stronie internetowej https://nowybip.plock.eu oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko Architektura i Urbanistyka).

Złożone wnioski zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka. Same dotacje zostaną przyznane już w przyszłym roku uchwałą Rady Miasta Płocka. W uchwale tej określona zostanie wysokość przyznanej dotacji oraz jej zakres.

Dotacje przyznawane prywatnym właścicielom cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Tegoroczny nabór to kolejna szansa na zachowanie dla pokoleń najcenniejszych budowli Płockiej Starówki. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat rozpatrzono 159 wniosków oraz przyznano 113 dotacji na łączną kwotę ponad 6,8 mln zł. W tym roku, dzięki wsparciu miasta m.in. dokończony został remont dachu kościoła w Trzepowie, wykonany został remont elewacji kamienicy położonej przy ul. Królewieckiej 21 oraz dawnych domów centrum przy ul. Tumskiej 11.

Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel.: 24 367 14 53, 24 367 17 68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu

Zapraszamy do składania wniosków!

Agnieszka Malinowska

Poprzednia aktualność
«