Rezerwacja wizyty

Ekologiczny konkurs grantowy

1 milion złotych wynosi pula nagród w konkursie ekologicznym pod hasłem „Pozwólmy ziemi oddychać” ogłoszonym przez Fundację PKO Banku Polskiego. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych. Zadanie polega na zaplanowaniu, a potem realizacji projektu proekologicznego.

Zgłaszane projekty powinny jak najlepiej realizować cele konkursu i uwzględniać przynajmniej jeden z wymienionych elementów:
– nasadzania młodych drzew,
– edukację ekologiczną.

Organizacje czy instytucje zgłaszające najlepsze propozycje, otrzymają grant na działania projektowe w postaci dofinansowania projektu ekologicznego, co umożliwi jego wdrożenie w praktyce.

Wnioski do konkursu pod nazwą „Pozwólmy ziemi oddychać” należy składać elektronicznie, wypełniając formularz projektu lokalnego dostępnym na stronie internetowej Fundacji PKO Banku Polskiego pod adresem: https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1

Wnioski należy składać do 31 grudnia 2021 r.

Regulamin oraz wszystkie materiały dotyczące konkursu dostępne na stronie: https://www.fundacjapkobp.pl/project/konkurs-grantowy/