Rezerwacja wizyty

FORUM WYMIANY MYŚLI I IDEI W OBSZARZE MIGRACJI

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych organizuje w grudniu 2022 roku serię spotkań „Forum Wymiany Myśli i Idei” w formule online, których tematem będzie szeroko pojmowana migracja. Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych spotkań.

Czwartek: 1.12.2022, g. 14:00: migranci w polskim systemie pomocy społecznej.
Obcokrajowiec w urzędzie (wyzwania po stronie klienta i pracownika – różnice kulturowe, język, dostępne świadczenia, dokumenty, wzajemne oczekiwania, itp.);
Pomoc materialna i żywnościowa (dostęp do świadczeń pomocy społecznej, formalna i nieformalna pomoc rzeczowa, rola NGOsów i wsparcia środowiskowego, usług finansowe i zagrożenie zadłużeniem, usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie migrantów);
Sytuacja mieszkaniowa (trudności/doświadczenia samorządów, rola i dobre praktyki NGOsów).

Poniedziałek: 5.12.2022, g. 14:00: wsparcie dla rodzin i dzieci migrantów.
Funkcjonowanie rodzin (zerwane więzi, łączenie rodzin, przemoc, przemoc finansowa, żebractwo);
Sytuacja dzieci (pomoc w sprawach opiekuńczo wychowawczych – dostęp opieki dziennej/klubów malucha/żłobków oraz przedszkoli, dzieci w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, piecza zastępcza, opiekunowie tymczasowi, porzucone dzieci).

Środa: 07.12.2022, g. 11:00 : spotkanie z Panią Minister ds. integracji Agnieszką Ścigaj.
Dyskusja nt. założeń tworzonej krajowej strategii integracji społecznej.

Piątek: 9.12.2022, g. 10:30 : aktywizacja zawodowa jako element integracji i adaptacji migrantów do życia w nowym kraju.
Reintegracja i aktywizacja zawodowa migrantów (centra integracji społecznej, kształcenie zawodowe, potwierdzanie kwalifikacji);
Pośrednictwo pracy (publiczne i społeczne instytucje rynku pracy;
Przedsiębiorczość społeczna sposobem na aktywizację zawodową migrantów;
Migranci na otwartym rynku pracy (zatrudnienie legalne i nielegalne, prekaryzacja rynku pracy, praca tymczasowa, doświadczenia pracodawców i pośredników w zatrudnieniu).

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w spotkaniach proszę napisać na migracje@wrk.org.pl a otrzymają Państwo linki do poszczególnych spotkań.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/457066756373013/457066766373012/?ref=newsfeed

Źródło: https://wrk.org.pl

Poprzednia aktualność
«