Rezerwacja wizyty

Fundusz Grantowy dla Płocka rozdał granty

Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów zgłoszonych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i opiekunów, poznaniu nowych technologii, realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, aktywizacji seniorów, ale także ochronie dziedzictwa historycznego w Płocku.

– Bardzo cieszą mnie takie inicjatywy, a szczególnie fakt, że w tym gronie współpracujemy już od prawie 20 lat. Przez ten czas udowadnialiśmy wspólnie, że współpraca samorządu z biznesem na rzecz sektora społecznego jest możliwa, a co ważniejsze niezwykle wartościowa – podsumowywał Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Płocka ds. polityki społecznej i jednocześnie Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji.

Środki finansowe z Funduszu Grantowego dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w ramach XI edycji konkursu. Natomiast osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone otrzymały wsparcie w ramach V edycji. Dotacje umożliwiające organizację projektów dla lokalnej społeczności, przyznawane są przez Fundusz Grantowy od 20 lat. Ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu założycieli i darczyńców Fundacji.

Tegoroczne projekty umożliwią realizację pomysłów polegających między innymi na organizacji dodatkowych zajęć z informatyki, matematyki, chemicznych i przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, co powinno im ułatwić udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Dofinansowanie otrzymało też Towarzystwo Naukowe Płockie na konserwację i digitalizację archiwalnej twórczości wybitnego i szczególnie zasłużonego płocczanina Aleksandra Macieszy, często wykorzystywanej w badaniach nad dziejami Płocka i Mazowsza. W tematyce historycznej wsparcie uzyskał także projekt dotyczący przygotowania filmu dokumentującego 30-lecie działalności pierwszego w Płocku, bractwa rekonstrukcji historycznej, czyli Płockiej Drużyny Kuszniczej. Zdaniem pomysłodawców celem projektu jest zachowanie dziedzictwa, upowszechnianie wiedzy o Płocku oraz promowanie postaw patriotycznych.

Dla najmłodszych przewidziane są także żywe lekcje historyczne w Muzeum Mazowieckim, w trakcie których przedszkolaki i uczniowie podstawówek będą mogli zwiedzić muzeum wraz z przewodnikiem, zobaczyć  spektakl teatralny z wykorzystaniem teatru ilustracji, uczestniczyć w warsztatach teatralnych zakończonych stworzeniem żywego obrazu wraz z uczestnikami.

Dobrze znane i cenione przez mieszkańców koncertowe spotkania z muzyką dla najmłodszych pn. „Miś Doremiś” umożliwi Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe płocczanie będą mogli wziąć udział w Amatorskiej Lidze Siatkówki, a najmłodsi w zajęciach sportowych i treningach koszykówki. Przewidziane są także projekty z zakresu edukacji teatralnej, polegające na udziale seniorów w spektaklach płockiego teatru. Z kolei Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 uzyskała wsparcie na zakup sprzętu IT niezbędnego do zajęć z kodowania. Bieżące informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Funduszu oraz na profilu w mediach społecznościowych.

– Gratuluję wszystkim grantobiorcom: osobom indywidualnym i przedstawicielom organizacji pozarządowych, których projekty uzyskały dofinansowanie. Gratuluję społecznego zaangażowania i niezwykle ciekawych pomysłów, które jestem przekonany, że spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców Płocka – mówił Roman Siemiątkowski.

Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka, który powstał jako partnerstwo lokalne samorządu Płocka i biznesu, wsparł ponad 440 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Celem konkursów grantowych, przyznawanych od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.