Rezerwacja wizyty

Fundusz Grantowy sfinansuje pomysły płocczan

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone. O dotacje można się ubiegać do 28 listopada.

Środki finansowe, dzięki którym Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera miejskie organizacje pozarządowe oraz pomysły na realizację projektów płocczan dla płocczan pochodzą od Darczyńców Fundacji. Należą do nich PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins,a także Levi Strauss Foundation oraz płocki samorząd. Kolejne czeki na dalszą działalność Fundacji i realizację projektów dla mieszkańców Płocka zostały dziś przekazane przez ich przedstawicieli.

Organizacje pozarządowe, które mają pomysły służące mieszkańcom Płocka mogą aplikować o granty do wysokości 25 tys. zł. Natomiast grupy nieformalne oraz mieszkańcy, którzy nie należą do żadnych organizacji mogą uzyskać środki finansowe w wysokości do 5 tys. zł. na projekt. Laureatów grantów poznamy w styczniu przyszłego roku.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na: imprezy kulturalne, szkolenia i warsztaty, dyskusje panelowe, spotkania (warsztaty, debaty, pokazy, wykłady), działania edukacyjne i twórcze, akcje plenerowe, publikacje i materiały edukacyjne (ulotki, produkcje audiowizualne itd.).

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy dla Płocka od niemal 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, a także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki, czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu od 2018 roku są promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Wierzymy, że pomysły dofinansowane w kolejnej edycji konkursu grantowego będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Płocka, a przy okazji okażą się innowacyjne i nietuzinkowe.

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła ponad 420 projektów dla płocczan na łączną kwotę niemal 6 mln zł., a udział w nich wzięło ponad 114 tys.osób.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane w terminie do 28 listopada 2022 roku, do godziny 15.00:

  • bezpośrednio w biurze Fundacji,
  • poprzez generator, dostępny na stronie internetowej fundusz-grantowy.pl,
  • pocztą tradycyjną wysłane na adres: ul. Kościuszki 8, lok 3, 09-400 Płock.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji. Pytania należy kierować pod nr tel. 601 07 05 06 lub e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl; w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji są Gmina Miasto Płock, PKN ORLEN oraz Basell Orlen Polyolefins. Fundusz jest także cyklicznie wspierany przez Fundację Levis Strauss. Płocki model współpracy został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).