Rezerwacja wizyty

Fundusz Grantowy sfinansuje wakacje dla najmłodszych płocczan

Dla ponad 500 młodych płocczan Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, sfinansuje projekty bezpłatnego wypoczynku wakacyjnego w Płocku. Organizację czasu wolnego dla najmłodszych zapewni pięć organizacji pozarządowych, które otrzymają w sumie ok. 120 tys.zł. Letni wypoczynek zostanie dofinansowany przez Fundację w ramach organizowanego już po raz ósmy konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło”.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” pozytywnie zaakceptowała wszystkie wnioski jakie wpłynęły na organizację zajęć dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacji. Cykliczność wakacyjnego konkursu, duże zainteresowanie oraz ciekawa oferta przedstawianych projektów sprawiły, że fundatorzy Fundacji postanowili zwiększyć budżet na tegoroczny konkurs.

Tym razem Fundacja sfinansuje m.in. półkolonie naukowo-sportowe, teatralne, piłkarskie, ogólnorozwojowe połączone z zajęciami sprawnościowymi w terenie, a także pikniki rodzinne i zajęcia sensoplastyczne oraz nocowanie w ogrodzie bibliotecznym.

Nabór dzieci do udziału w poszczególnych projektach będzie prowadzony przez wyłonione w konkursie organizacje i rozpocznie się w najbliższych dniach. Szczegółowe informacje na temat projektów i kontakt do organizatorów zamieszczone zostaną na stronie www.fundusz-grantowy.pl oraz profilu społecznościowym.

W ostatniej edycji konkursu w projektach wakacyjnych sfinansowanych przez Fundusz Grantowy, udział wzięło ponad 1400 dzieci, a spośród złożonych projektów dofinansowanie wyniosło prawie 100 tys. zł. Suma dotychczas przeznaczonych środków na projekty wakacyjne (począwszy od 2012 roku) wyniosła ponad 615 tys. zł. W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu dofinansowanych zostało 50 projektów, w których udział wzięło blisko 10.000 młodych płocczan. Przypomnijmy, iż obecnie Fundacja finansuje także projekty, które otrzymały wsparcie w ramach X edycji konkursu, i są realizowane przez organizacje pozarządowe, a także IV edycji konkursu, prowadzone przez osoby indywidualne i grupy nieformalne.

W tym roku w konkursie „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło” zostały dofinansowanie projekty:

1. Stowarzyszenie Człowiek Kultura
Wakacje na scenie
Półkolonie (5 dni x 6 turnusów), w programie: pięciodniowe warsztaty teatralne, zakończone spektaklem z
udziałem dzieci oraz dodatkowe atrakcje (np. kino, Galeria Sztuki w Płocku)
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 10 – 14 lat

2. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku
Zdrowo, radośnie i z przyrodą
Dwie imprezy plenerowe: „Czyta-My, Rysuje-My, Zgaduje-My” – rodzinny piknik na osiedlu Podolszyce Pł.
oraz „Lato w kolorze zielonym” – rodzinny piknik na osiedlu Radziwie; dwie noce w ogrodzie bibliotecznym z
autorami literatury dziecięcej; ponadto 16 warsztatów ruchowo – sensoplastycznych pn. „Kwitnące umysły”
(8 w lipcu i 8 w sierpniu)
Grupa odbiorców: wszyscy mieszkańcy Płocka

3. Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG
Wakacje z Futbolgangiem
Półkolonie 5-dniowe dla 2 grup. Program przewiduje zajęcia sportowe, promowanie zdrowego trybu życia z
zajęciami dodatkowymi (np. ZOO, zajęcia w parku trampolin)
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7 -13 lat

4. Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w działaniu”
W zdrowym ciele – zdrowy duch!
Półkolonie (5 dni x 3 turnusy), w programie dodatkowe atrakcje: ścianka wspinaczkowa, gra terenowa,
zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztaty rękodzielnicze.
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 6 – 15 lat

5. Fundacja NowyStart.PL
Wakacje naukowo – sportowe
Półkolonie (5 dni x 1 turnus), w programie półkolonii: pięciodniowe warsztaty w laboratorium chemicznym,
ćwiczenia poprawiające postawę i inne atrakcje (np. kino, ZOO)
Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7 – 9 lat