Rezerwacja wizyty

Grant na start dla studentów. Kierunek lekarski w Mazowieckiej Uczelni Publicznej

Przewodniczący Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej Rektor prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz wręczyli studentom pierwszego roku granty – stypendia. Przekazano także informację o perspektywie utworzeniu kierunku lekarskiego w płockiej uczelni.

„Grant na start” to owoc współpracy uczelni i prezydenta Płocka. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzymała sześć grantów. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka po raz pierwszy przyznano stypendia naukowe studentom rozpoczynającym studia. Podczas konferencji prasowej studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji otrzymali z rąk Rektora i Prezydenta Płocka symboliczne czeki, każdy na kwotę 5.000 zł.

Celem projektu jest zachęcenie najlepszych maturzystów do pozostania i studiowania w Płocku, a co za tym idzie, wzmocnienie potencjału kadrowego regionu płockiego.

– Bardzo się cieszę, że współpraca z uczelniami wyższymi odbywa się na wysokim poziomie. Działamy na rzecz społeczności akademickiej, ale również na rzecz miasta. Pomysł rozdania grantu spotkał się z bardzo pozytywną reakcją i cieszę się, że dziś ma swój finał. Młodym studentom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy jak najlepszych rezultatów w przyszłej nauce w tym również zbliżającej się sesji – powiedział prezydent Andrzej Nowakowski.

Ze stypendium mogą być sfinansowane wydatki związane z rozwojem edukacyjnym lub naukowym studenta, w tym m.in.: opłacenie kosztów uczestnictwa w kursach, szkoleniach, w tym kursach językowych, dojazdu związanego z uczestnictwem w tych przedsięwzięciach; wyjazdy związane z rozwojem edukacyjnym, w tym koszty zakwaterowania; zakup literatury naukowej, prenumerata i subskrypcje czasopism naukowych; zakup sprzętu, np. sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarki, czytnika e-booków; zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, dostępu do Internetu.

Podczas konferencji Przewodniczący Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej Rektor prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki zapowiedział, że zmiany w prawie umożliwiają stworzenie w Płocku kierunku lekarskiego.

– Poprawka mówi o tym, że uczelnie, które prowadzą szkolenie i działalność naukową w naukach medycznych mogą w przyszłym roku ubiegać się o kształcenie w kierunku lekarskim w związku z deficytem lekarskim. Pierwotnie takie prawo miało mieć tylko uczelnie akademickie, ale dzięki parlamentarzystom starania może podjąć więcej uczelni – powiedział  prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

– To niesamowita i ważna wiadomość. Historia tej ustawy jest bardzo długa. Dużo działań, także przez rektora, zostało podjętych, żeby poprawka w kształcie umożliwiającym takim uczelniom utworzenie wydziałów lekarskich została przyjęta. Pierwotnie miało do tego nie dojść, ale działania w Sejmie i Senacie zyskały wsparcie płockich parlamentarzystów. Staraliśmy się ruszyć niebo i ziemię, żeby powstała taka możliwość. W moim imieniu i wszystkich radnych deklaruję wszelką pomoc, żeby te działania, które uczelnia musi podjąć, zakończyły się sukcesem – dodał A. Nowakowski

Czas na złożenie wniosku MUP ma do końca 2022 roku. Na potrzeby Colegium Medicum wyremontuje budynek po starej drukarni.

K. Kozłowski

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»