Rezerwacja wizyty

Indeks Zdrowych Miast – ankieta

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED opracowali Indeks Zdrowych Miast. To autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac obrazują, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Zostaną one opublikowane w październiku 2023 r.

W prowadzonych w 2022 roku pracach analizie poddano wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Zostały one oceniane na podstawie analizy dostępnych baz statystycznych m.in. w zakresie: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych.

W kolejnej edycji indeksu organizatorzy chcą poszerzyć zebrane statystyki o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do mieszkańców miast na prawach powiatu. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę tego, jakie miasta tworzą warunki dla jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców. W tym celu opracowana została ankieta – wypełnienie ankiet w terminie do dnia 15.09.2023 r. Ankiety zostały przygotowane w aplikacji MS Forms. Wyniki wypełnionej ankiety zapisują się automatycznie, nie trzeba jej wysyłać.

Poniżej zamieszczamy linki do ankiety dla mieszkańców:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBHK2IFywmVNDsj5l6eGLcv9UMDUwRU1ROVVGNEJDVEE5NElDVFpSNVpBWiQlQCN0PWcu

op. K. Kozłowski