Rezerwacja wizyty

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2023 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek: PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej (Urząd Miasta Płocka, Stanowiska Obsługi Klientów al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6) lub pod nr telefonu 24 3671590.

op. K. Kozłowski