Rezerwacja wizyty

Inkubator Włączenia Społecznego – nabór wniosków w konkursie

Masz pomysł na innowacje wspierające włączenie społeczne?

Nie czekaj, zgłoś się po grant!

Nabór wniosków na innowacje społeczne realizowany jest w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Każdy, kto ma pomysł na innowację społeczną z obszaru włączenia społecznego – z terenu całego kraju!:

 • osoby fizyczne,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne,
 • partnerstwa.

CO OFERUJEMY?

 • Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej wysokości 49.000zł (max. 100.000zł).
 • Pokrycie 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.
 • Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
 • Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów księgowych).
 • Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których zweryfikujemy Wasz pomysł i pomożemy w wypełnieniu wniosku.
 • Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem Innowacji.
 • Wsparcie pomostowe – jeśli Wasz wniosek nie przejdzie pozytywnie oceny merytorycznej a ma w sobie potencjał do rozwoju.
 • Kontakt w dogodnej dla Was formie: email, telefon, spotkania online (ZOOM, Skype itp.).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy jeden, prosty krok! Wypełnij wniosek w GENERATORZE WNIOSKÓW i załącz w końcowej jego części skan podpisanych Oświadczeń, klauzuli informacyjnej i klauzuli zgody odpowiednich dla rodzaju wnioskodawcy jaki reprezentujesz: osoba fizyczna, podmiot, partnerstwo podmiotów, grupa nieformalna (2 os. fizyczne), grupa nieformalna (os. fizyczna i podmiot). Przygotuj te dokumenty przez rozpoczęciem pracy w Generatorze!

TO WARTO WIEDZIEĆ!

 • Projekt ma charakter ogólnopolski.
 • Nabór ma charakter ciągły.
 • Wniosek przejdzie trzystopniowy proces oceny: formalnej, merytorycznej i strategicznej.
 • O rezultatach każdego z etapów oceny będziecie informowani na bieżąco.
 • Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą wraz z Inkubatorem opracowywać Specyfikację Innowacji a następnie podpiszą Umowę o powierzenie grantu.

Więcej informacji: www.rops.krakow.pl Innowacje Społeczne

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Partner Projektu
tel. 17 862 69 64
agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl