Poprzednia wersja strony Plock.eu

Inwestujemy w Szpital św. Trójcy

Na zakup sprzętu medycznego na potrzeby codziennej opieki medycznej oraz na walkę ze skutkami pandemii Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej wydał w ubiegłym roku blisko dwa miliony zł. Na wiele inwestycji zdobył unijne dofinansowanie.
Sprzęt i aparatura medyczna trafiła do Szpital św. Trójcy, ale również do przychodni przy ul. Miodowej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Tysiąclecia.

Najwięcej PZOZ zapłacił za kupno ultrasonografu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Ortopedii. Sprzęt ten kosztował 550 tys. zł. Na liście nabytków jest też m.in. ultrasonograf z funkcją Doppler wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem kardiologicznym dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Kosztował prawie 270 tys. zł. Urządzenie to posiada opcję wykonywania USG serca, co zwiększa możliwości diagnostyczne oraz uzupełnia wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w sprzęt do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.

Warto też wspomnieć o USG z funkcją identyfikacji nerwów – to nabytek dla Oddziału Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym za 126,5 tys. zł. Do przychodni przy ul. Miodowej trafiły dwa urządzenia okulistyczne za łączną kwotę prawie 440 tys. zł.

 

Zakup sprzętu został zrealizowany m.in. dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Unii Europejskiej na projekt pod nazwą „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.
Całkowita wartość tego projektu wynosi blisko 4,2 mln zł, a unijne dofinansowanie może wynieść 3,35 mln zł. Realizacja projektu, a więc kolejne zakupy, potrwa do końca czerwca 2021.

PZOZ zainwestował w ubiegłym roku w Szpital św. Trójcy również pod kątem leczenia pacjentów zarażonych COVID-19. Placówka wzbogaciła się m.in. o 5 koncentratorów tlenu (kosztowały 19 tys. zł), 25 pulsoksymetrów – 10 przenośnych i 15 na palec. Największym wydatkiem pod względem walki z pandemią był zakup analizatora parametrów krytycznych noworodka za 46,4 tys. zł (został on sfinansowany częściowo ze środków zebranych podczas akcji „COVID 19 – dla noworodków”).
Szpital wzbogacił się również o dwie myjnie – dezynfektory, które są darowizną od firmy Fortum. PZOZ kupił też (za blisko 28 tys. zł) trzy namioty, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie punktów pobrań i złagodzić niedogodności oczekiwania na dworze przed punktem preselekcji. Dwa stanęły przy ul. Kościuszki obok szpitala, jeden – przy przychodni przy ul. Miodowej.

Warto również dodać, że PZOZ, w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, zdobył unijny grant na prawie 202,7 tys. zł.
Są to środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Płocku (pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego), którzy ze względów bezpieczeństwa ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy. Są to również pieniądze na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.
hw