Poprzednia wersja strony Plock.eu

Kolejni nauczyciele mianowani

Pięćdziesiąt siedem osób – nauczycielek i nauczycieli z płockich placówek oświatowych,  otrzymało dziś w auli ratusza akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

– To bardzo ważny moment w życiu zawodowym każdego pedagoga –  zwrócił się do zebranych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Jest zwieńczeniem dotychczasowej pracy, okazją do podsumowań i wytyczenia sobie planów na przyszłość. Życzę państwu satysfakcji z pracy i realizacji kolejnych wyzwań, wdzięczności uczniów i ich rodziców. Niech zawsze będą Państwo dla swoich wychowanków mistrzami i przewodnikami w drodze do dorosłego życia.

Tuż przed otrzymaniem mianowania nauczyciele złożyli ślubowanie. – Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – powtarzali.

Wśród nauczycieli, którzy w ostatnie wakacje zdali egzamin, a dziś otrzymali awans, osiemnaścioro pracuje w przedszkolach, tyle samo w szkołach podstawowych, piętnaścioro w szkołach ponadpodstawowych. Są także przedstawiciele szkoły muzycznej, Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 i Bursy Szkolnej.

 

mp