Rezerwacja wizyty

Komunikacja Miejska bliżej mieszkańców Płocka

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Komunikacji Miejskiej zostały przedstawione propozycje zmian w ofercie przewozowej. Mieszkańcy zostali zaproszeni do przekazywania swoich opinii i propozycji.

Zmiany mogłoby wejść w życie już w marcu. Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu komunikacyjnego miasta do oczekiwań mieszkańców związanych ze zwiększeniem częstotliwości oraz jednocześnie optymalizacja oferty przewozowej do aktualnych warunków rynkowych, społecznych, demograficznych z uwzględnieniem kierunków rozwoju miasta.

Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej ze szczegółowymi propozycjami zmian i ich zaopiniowania. Na opinie i sugestie Komunikacja Miejska czeka do 26 stycznia 2023 r. Uruchomiona została także specjalna infolinia tel. 24 367 51 79 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.-15. Zapraszamy także na spotkania otwarte z mieszkańcami, które odbędą się: 18 stycznia o godz. 17.30 oraz 25 stycznia o godz. 10. w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Synagogalnej 4.

W przeprowadzonych badaniach preferencji komunikacyjnych mieszkańców Płocka w 2019 r. zarówno pasażerowie, jak i użytkownicy samochodów osobowych wskazywali częstotliwość, jako najważniejszy postulat przewozowy oraz czynnik wymagający poprawy. Linie o niskiej częstotliwości nie są postrzegane przez mieszkańców Płocka jako atrakcyjne – na konkretnych trasach decydują się na skorzystanie z linii o wyższej częstotliwości o lepiej znanej trasie i przystankach. Obecnie ok. 80% pasażerów korzysta z ośmiu najpopularniejszych linii miejskich, na których wykonywanych jest ok. 50% tzw. wozokilometrów. Autobusy najpopularniejszych linii docierają do wszystkich osiedli Płocka (ok. 90% mieszkańców Płocka).

– Najważniejszym elementem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów najpopularniejszych linii miejskich na ich obecnych trasach w celu poprawy standardu obsługi komunikacyjnej dla możliwie jak największej liczby pasażerów – mówił podczas konferencji Marcin Uchwał, prezes KM Płock.

Z przeprowadzonych badań wynika, m. in. że 80% wszystkich pasażerów płockiej komunikacji miejskiej korzysta z ośmiu najważniejszych linii  – 3, 7, 14, 19, 20, 22, 26 i 35 –  i dlatego zaplanowano uatrakcyjnienie części z tych połączeń. Na trzech liniach priorytetowych – 3, 19 i 22 – założono zwiększenie częstotliwości kursów w dni powszednie w godzinach 8-13 z 20 do 15 minut i w soboty, w godzinach 8-19, z 30 do 20 minut, na dwóch liniach podstawowych 7 i 14 kursy w dni powszednie zaplanowano całodziennie co 30 minut, zwiększając częstotliwość z obecnych 40 lub 60 minut. Dodatkowym walorem nowego rozwiązania jest łatwość zapamiętania rozkładu jazdy – powtarzalne końcówki godzin kursów.

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii miejskich w wymienionych godzinach, w szczególności w porze międzyszczytowej, koresponduje w pełni ze zmianami, które nastąpiły w ostatnim czasie w popycie.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Trasy linii priorytetowych 3, 19 i 22 bez zmian:

 • przebiegają przez główne korytarze komunikacyjne,
 • obejmują zasięgiem ok. 90% mieszkańców miasta (16 spośród 21 osiedli).

Zwiększenie częstotliwości na liniach 3, 19 i 22

 • w dni powszednie w godzinach 8 – 13 co 15 min.           obecnie co 20 min.
 • w soboty w godzinach 8 – 19 co 20 min.           obecnie co 30 min.

Zwiększenie częstotliwości na liniach 7 i 14

 • w dni powszednie co 30 min.           obecnie co 30 / 40 / 60 min.
 • dodatkową korzyścią proponowanego rozwiązania będzie również łatwość zapamiętania rozkładu jazdy – czasy odjazdów powtarzalne co godzinę (np. 15 i 45 po pełnej godzinie)

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii miejskich w godzinach wczesnoporannych, międzyszczytowych i wczesnowieczornych wynika również ze wzrostu liczby przewożonych pasażerów w tych porach dnia wykazanego podczas ostatnich badań marketingowych.

Na podstawie analizy danych dotyczących liczby pasażerów na poszczególnych kursach określone zostały również odcinki wykazujące długotrwałe bardzo słabe wykorzystanie. Utrzymanie połączeń bez pasażerów lub ze znikomym ich wykorzystaniem, z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania transportu publicznego, nie tylko nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego, ale również znacznie ograniczyłoby możliwość wprowadzenia proponowanych korzystnych zmian dla większości mieszkańców. Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia usługi przewozowej jak największej liczbie pasażerów, proponowane ograniczenia oferty na niektórych trasach zastąpione zostaną m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania pozostałych linii.

W zakresie przebiegu tras poszczególnych linii proponowana oferta zakłada:

 1. zachowanie bez większych zmian dzisiejszych tras linii 3, 7, 14, 18, 19, 22 i 24;
 2. wydłużenie części kursów linii 7 z Kostrogaju do cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej;
  • kursy do cmentarza co 60 min,
  • utworzenie (nieistniejącego od 2012 r.) postulowanego przez mieszkańców połączenia bezpośredniego z ulicy Tysiąclecia na cmentarz komunalny.
 3. wydłużenie trasy linii 14 przez ul. Czwartaków i al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce;
 4. zmianę tras linii 20 i 26;
  • autobusy linii 20 kursowałyby z Podolszyc dzisiejszą trasą aleją Jana Pawła, ulicą Czwartaków i al. Armii Krajowej, następnie trasa linii wiodłaby ulicami: Żyzną, Boryszewską, Otolińską, Banacha, Lachmana, Chopina, Dworcową, al. Kilińskiego, Sienkiewicza, Bielską, Tysiąclecia, Miodową, Mościckiego i Dobrzyńską,
  • w godzinach szczytu wybrane kursy wydłużone byłyby ze Skarpy do pętli Kostrogaj dzisiejszą trasą linii 4 i 24 w celu zapewnienia na tej trasie półgodzinnej częstotliwości kursowania w godzinach dojazdów do zakładów znajdujących się przy ulicy i pętli Kostrogaj,
  • znacznej poprawie uległaby dzięki tej zmianie obsługa ulic Otolińskiej, Boryszewskiej i Żyznej (częstsze kursy i atrakcyjna trasa zapewniająca bezpośrednie połączenie do centrum i na Podolszyce),
  • z kolei trasa linii 26 uległaby zmianie na jej centralnym odcinku – zamiast przejazdu Alejami Jachowicza autobusy tej linii skierowane byłyby na trasę ulicami Kwiatka, Kolegialną i al. Kilińskiego (w przeciwnym kierunku al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza) oraz na osiedlu Podolszyce Południe – z al. Armii Krajowej przez al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce z ominięciem ul. Czwartaków (na trasie z al. Armii Krajowej przez ul. Czwartaków i al. Jana Pawła II kursować będą autobusy linii 14).
 5. skrócenie trasy linii 2 do odcinka Winiary – Tokary;
  • obsługa odcinka trasy z Tokar przez most Solidarności na Podolszyce została wprowadzona w 2012 r. w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia pomiędzy Radziwiem a Podolszycami,
  • od początku funkcjonowania w tej relacji nie było jednak zbyt wielu pasażerów, co w połączeniu z bardzo długą drogą przejazdu przez tereny niezurbanizowane skutkuje bardzo niekorzystnym stopniem wykorzystania tego odcinka,
  • liczba pasażerów na tej trasie zmalała w ostatnich latach prawdopodobnie również w wyniku utworzenia nowej strefy handlowej na Radziwiu,
 6. skrócenie trasy linii 4 do odcinka Św. Huberta – ul. Sienkiewicza oraz z ul. Kwiatka do pętli Św. Huberta;
  • na trasie między Starym Miastem a cmentarzem komunalnym zastąpiona linią 7
 7. zmiana trasy linii 105 przez ul. Traktową, z ominięciem ul. Medycznej;
 8. likwidację linii 0, 10, 15 i A i zastąpienie ich innymi liniami;
  • linie 0 i 10 utworzone zostały w 2012 r. w celu wzmocnienia kursów linii 19 na odcinku z Winiar do centrum, ale wskutek wprowadzanych różnych ograniczeń w podaży częstotliwość kursów na tych liniach została już znacznie zmniejszona i jedno z ich podstawowych zadań nie jest realizowane,
  • połączenie z dworca kolejowego do al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza (oraz z ul. Kwiatka i Kolegialnej na dworzec) w dalszym ciągu zapewniać będą autobusy linii 20 oraz dodatkowo – także linii 26,
  • z kolei połączenie dworca z ulicą Tysiąclecia zapewnią autobusy linii 20 na nowej trasie,
  • również nowa trasa linii 20 znacznie poprawi standard obsługi ulic Otolińskiej, Boryszewskiej i Żyznej w miejsce zlikwidowanej linii 15,
  • bezpośrednie połączenie linią pospieszną z Podolszyc do Orlenu nadal zapewniać będzie linia B na dzisiejszej trasie północną obwodnicą miasta, ponadto trasa linii A w całości pokrywa się z trasą linii 35.
 9. likwidacja kursów o najsłabszym wykorzystaniu przez pasażerów na liniach 31, 32, 33, 35;
 10. wycofanie kursów linii 35 i 37 z Borowiczek i Imielnicy (skrócenie do Podolszyc).

Do pobrania – Mapa, schemat połączeń

Badania wielkości popytu wykonano wiosną 2019 r. Od tego czasu miało miejsce wiele zdarzeń i okoliczności społeczno-gospodarczych, stanowiących istotne determinanty zmian w popycie. W szczególności pandemię Covid-19, która najbardziej oddziałując na popyt w 2020 r., wywoływała perturbacje o różnym nasileniu aż do pierwszego kwartału 2022 r. i w jej rezultacie wystąpiły trwałe zmiany w zachowaniach i preferencjach transportowych mieszkańców. Istotny wpływ na popyt w komunikacji miejskiej miały również inne czynniki: dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce (w tym wysoka inflacja), wzrost cen paliw, a także migracje zewnętrzne, będące następstwem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To powoduje konieczność optymalizacji i dostosowania oferty przewozowej do aktualnych warunków i zapotrzebowania mieszkańców.

Podczas konferencji podkreślono, że proponowane zmiany nie wpłyną na likwidację dotychczasowych przestanków (planowany jest nowy przystanek przy al. Jana Pawła II) oraz nie wpłyną na wzrost cen biletów w 2023 r. Zapowiedziano również zakup 5 nowych autobusów w bieżącym roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi propozycjami zmian i udziału w konsultacjach na internetowej stronie Komunikacji Miejskiej.

K. Kozłowski