Rezerwacja wizyty

Komunikat dla taksówkarzy

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, które zostały wydane przed 17 września 2023 r., został nałożony obowiązek przedstawienia do 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj.:

1. zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

2. prawa jazdy,

3. orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

4. orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Spełnianie ww. wymagań dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, zatrudnionych przez nich kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących przewóz na ich rzecz.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

op. K. Kozłowski, źródło: Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»