Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

Przypominamy, że od 3 czerwca 2022 r. można zapoznać się z projektem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Projekt będzie dostępny do 24 czerwca 2022 r., natomiast uwagi do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 r.

projekt uchwały_do pobrania

13 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami. Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały i uczestnictwa w dyskusji publicznej.

K. Kozłowski