Rezerwacja wizyty

Konferencja Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online

Urząd Miasta Płocka oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zapraszają na konferencję pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”. Konferencja odbędzie się 30 maja 2023 r. w godz. 11:00 – 14:00 w auli Ratusza Pl. Stary Rynek 1 w Płocku.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi uczniami/podopiecznymi.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym z narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online. Szczegółowy program przekazujemy Państwu w załączeniu.

Organizatorem konferencji jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Urzędem Miasta Płocka. Wydarzenie odbywa się w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które współtworzy NASK PIB z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji Państwa przedstawicieli. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 12 maja 2023 roku pod numerami telefonów: 24 367 17 20, 24 367 17 04. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

K. Kozłowski