Rezerwacja wizyty

Konkurs „Senior Godny Naśladowania” – II edycja

Trwa II edycja konkursu „Senior Godny Naśladowania”. Ta wspólna inicjatywa Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz Płockiej Rady Seniorów ma na celu uhonorowanie liderów szczególnie wyróżniających się w działaniach na rzecz lokalnego środowiska osób starszych.

Kandydatami w konkursie mogą być osoby w wieku 60 + aktywnie działające na rzecz płocczan w wielu senioralnym.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:

  • płockie rady mieszkańców osiedli;
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz płocczan w wielu senioralnym;
  • podmioty prowadzące kluby seniora działające na terenie miasta Płocka.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na odpowiednim formularzu w formie papierowej i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz ze zdjęciem kandydata w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Senior Godny Naśladowania” do siedziby Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, ul. Synagogalna 4, pokój nr 2.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyboru kandydata dokona Kapituła.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie nr 4228/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Senior Godny Naśladowania”.

Regulamin Konkursu „Senior Godny Naśladowania”.

Formularz zgłoszenia kandydata.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»