Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Konkurs wiedzy o Płocku

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i klas 7-8 szkół podstawowych do udziału w Konkursie wiedzy o Płocku. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Płocka. Wydarzenie odbędzie się o godz. 10 we wtorek 29 listopada w auli Urzędu Miasta Płocka.

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Wiedzy o Płocku”
 2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta Płocka z siedzibą w Urzędzie Miasta Płocka. Koordynatorem konkursu jest Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
 3. Data przeprowadzenia konkursu jest ustalona przez Komitet Główny powołany przez Komisję ds. Organizacji Konkursu Wiedzy o Płocku w porozumieniu z Urzędem Miasta Płocka – 29 listopada 2022 roku o godzinie 10:00.
 4. Miejscem w którym odbywa się Konkurs jest Aula Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
 5. Celem konkursu jest promocja miasta wśród młodych ludzi, podniesienie wiedzy mieszkańców o historii i kulturze miasta, rozwijanie zainteresowań historycznych, zwiększenie świadomości historycznej, popularyzacja Płocka jako atrakcyjnego miejsca do życia i wypoczynku.
 6. Konkurs finansowany jest z programu „Mazowsze dla Młodzieży” oraz ze środków z Urzędu Miasta Płocka.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jednego kandydata.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania. Formularz znajduje się na stronie internetowej. Wypełniony formularz przesyła sekretariat szkoły na adres e-mail: mrmp@plock.eu
 4. Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej https://nowy.plock.eu
 5. Wysyłanie formularzy zgłoszeniowych jest możliwe od dnia 2 listopada do dnia 8 listopada.
 6. Maksymalna ilość osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie wynosi 60 osób.
 7. Uczestnikiem nie może być osoba należąca do Komisji ds. Organizacji Konkursu Wiedzy o Płocka, Młodzieżowej Rady Miasta Płocka lub Komitetu Głównego.
 8. Uczestnikom zapewnia się równość dostępu do informacji poprzez opublikowanie programu merytorycznego na stronie https://nowy.plock.eu. Program merytoryczny do pobrania.
 9. Uczestnicy niepełnosprawni mają prawo do ułatwień, które nie mogą mieć wpływu na wynik zawodów, np. ułatwienia dla uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niesprawnością ruchu itp. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zorganizować zawody w taki sposób, aby nie wykluczały one udziału w Olimpiadzie uczestników z niepełnosprawnościami.
 10. Uczestnik poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.

ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zawody Konkursu mają charakter indywidualny.
 2. Konkurs składa się z jednego etapu. Obejmuje on test pisemny, na który składać się będzie 30 pytań. Za każde pytanie można uzyskać jeden punkt.
 3. Sprawdzaniem prac zajmują się radni Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
 4. Program Konkursu obejmuje ogólną wiedzę o Płocku. Lista zagadnień, z którymi uczestnik powinien się zapoznać, jest dostępna na stronie internetowej.
 5. W konkursie dla wszystkich uczestników etapu pisemnego przewidziano nagrody. Za I, II, III miejsce – czytnik E-Book Amazon Kindle 10 Czarny, statuetki oraz nagrody książkowe. Dla reszty uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.
 6. Udział uczestników Konkursu w zawodach jest bezpłatny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przewodniczący Komitetu Głównego jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Przewodniczący Komitetu Głównego.

op. K. Kozłowski, źródło: MRMP