Rezerwacja wizyty

Konsultacje projektu Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Szanowni Państwo,
w dniu 20 września 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1431/350/22 w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Przedmiotowy projekt został udostępniony do konsultacji poprzez:
1) opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl,
2) opublikowanie na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl,
3) przesłanie drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
4) wyłożenie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Ciechanów, Ostrołęka, Piaseczno, Płock, Radom, Siedlce, Wołomin, Żyrardów).

Propozycje do projektu można składać od 23 września do 14 października 2022 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go na jeden z wymienionych sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8:00-16:00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie Konsultacje Programu współpracy 2023,
2) osobiście w godzinach: 8:00 – 15:00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie Konsultacje Programu współpracy 2023,
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konsultacje Programu współpracy 2023,
4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl,
5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
nr tel. (22) 437-94-74, (22) 59-79-679
e-mail: dialog@mazovia.pl

Do pobrania:

1. uchwała nr 1431/350/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20 września 2022 r.

2. załącznik nr 1 do uchwały – projekt Programu współpracy

3. załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacji