Rezerwacja wizyty

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu organizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem Konkursu jest po pierwsze, uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców; popularyzacja dokonań wolontariuszy oraz idei wolontariatu na terenie województwa mazowieckiego;  poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy  a także zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Laureaci Konkursu wybrani zostaną w następujących kategoriach:

–  kategorie stałe:

  • indywidualny wolontariusz,
  • wolontariat grupowy,
  • szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,
  • wolontariat seniorów;

 –  kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kandydatem w kategorii specjalnej może być jedynie organizacja pozarządowa, która bierze czynny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy, w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej a także socjalno-bytowej.

Informacje dotyczące tego, kto może zgłaszać kandydatów, formularz zgłoszeniowy jak również instrukcja zgłoszenia kandydatury opisana jest w Regulaminie zamieszczonym jako załącznik.

Laureatom Konkursu przyznawane są nagrody pieniężne:

– w kategorii stałej:

  • wolontariat indywidualny – 2 000 zł,
  • wolontariat grupowy – 2 000 zł,
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu – 2 000 zł,
  • wolontariat seniorów – 2 000 zł;

– w kategorii specjalnej – pomoc Ukrainie – 5 000 zł.

Wyróżnieni natomiast otrzymują nagrody rzeczowe (bilety/vouchery do mazowieckich instytucji kultury).

Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z opisem należy przekazać elektronicznie na adres e-mail: organizacyjny@mazovia.pl , bądź pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

– z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2022 roku.  Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na koniec października.

Załączniki do pobrania:

K. Kozłowski, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»