Rezerwacja wizyty

Miejsca dla osób niepełnosprawnych pod kontrolą

Jednym z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wynikających z obowiązujących przepisów, jest możliwość korzystania ze specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych. Niestety, zdarza się, że są one zajmowane przez osoby nieuprawnione. Grozi za to mandat karny.

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych  wraz ze Strażą Miejską przeprowadził drugą kontrolę obejmującą osiedla Międzytorze oraz Podolszyce Północ i Południe. Część pojazdów miała nieaktualny wzór karty parkingowej.

Przypominamy również, że karta musi być wyłożona w widocznym miejscu, tak żeby była czytelna dla kontrolujących służb.

Za nieuprawnione zaparkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, kierowca może otrzymać mandat karny w kwocie 500 zł i 5 punktów karnych. Pojazd może zostać również odholowany na parking strzeżony, na koszt właściciela.

Używanie karty parkingowej bez uprawnień oznacza złamanie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  W takim przypadku (nieuprawnione używanie karty i nieuprawnione zaparkowanie) mandat może sięgnąć kwoty 800 złotych. Jednocześnie kierowca otrzyma aż 7 punktów karnych.

300 zł mandatu dostać natomiast można za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową

K. Kozłowski