Rezerwacja wizyty

Miejsce na składowanie śniegu

Informujemy, że składowisko śniegu w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Płocka znajduje się przy ul. Popłacińskiej 42. To działki gminne o nr ewid. 2703/1, 2704/3, 2705/5, 2706/5, 2707/5, 2708/5, 2737/1, 2738/1, 2739/1, 2740/1.
Ze składowiska mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i firmy działające na terenie Płocka.
K. Kozłowski