Rezerwacja wizyty

Przebudujemy ul. Zieloną

W poniedziałek Miejski Zarząd Dróg wybrał wykonawcę przebudowy kolejnego odcinka ul. Zielonej na Radziwiu.

– Tym razem zbudujemy fragment, który leży między skrzyżowaniem z ul. Kolejową, a pierwszym, czynnym przejazdem kolejowym. Odcinek ten liczy ok. 200 metrów długości – zapowiada prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Wybraliśmy wykonawcę, który za prawie 1,4 mln zł zbuduje w tym miejscu kanalizację deszczową, ułoży następnie nową nawierzchnię i chodniki. W przyszłym tygodniu chcemy podpisać umowę, a po majówce przekazać plac budowy. I w połowie maja zacząć prace.

Odcinek ul. Zielonej, który w najbliższym czasie czeka kompleksowa modernizacja

Budowa potrwa pięć miesięcy. Dojazd do nieruchomości będzie momentami ograniczony, ale wykonawca będzie starać się utrudnienia zminimalizować.

Wcześniej (do 2018 roku) przebudowaliśmy dwa inne odcinki ul. Zielonej, leżące między nieczynną bocznicą kolejową (która przed laty prowadziła do stoczni rzecznej) a łącznikiem z ul. Teligi – łącznie to ok. 600 metrów.

Do przebudowania pozostanie odcinek między czynnymi torami, a nieczynną bocznicą o długości ok. 250 metrów.

Taki podział tej inwestycji wynika z faktu, że powstająca przy tej okazji kanalizacja deszczowa będzie kierować wody deszczowe do różnych zbiorników retencyjnych. Odcinek, który teraz właśnie zaczynamy będzie odwadniany przez zbiornik przy ul. Krakówka.

Deszczówka z pozostałych odcinków ul. Zielonej (tych zmodernizowanych i tego czekającego na modernizację) kierowana jest do zbiornika przy ul. Popłacińskiej.

Rok 2018. Zmodernizowany już odcinek ul. Zielonej