Rezerwacja wizyty

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27 marca wystartował nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie mrdpp.mazovia.pl.

Wojewódzka Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powoływane przez Marszałka województwa na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Członkowie Rady ze strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy województwa ale w przypadku organizacji pozarządowych na Mazowszu od pierwszej kadencji Rady organizowane są wojewódzkie wybory. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

Jakie Rada ma kompetencje?

  • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
  • Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
  • Wybór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
  • Delegowanie, na wniosek innych podmiotów, członków Rady do prac z komisjach, grupach roboczych, kapitułach konkursowych i innych zespołach.

 

 

Uchwała_ZWM_ w sprawie regulaminu_powoływania_członków_ MRDPP

zał. nr 1_regulamin_wzór rekomendacji kandydata

zał. nr 3_regulamin_karta zgłoszenia kandydata

zał. nr 4_regulamin_karta do głosowania

Załącznik_do_uchwała_ZWM_Regulamin powoływania członków MRDPP

 

Następna aktualność
»