Rezerwacja wizyty

Nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji

Urząd Miasta Płocka informuje, że prowadzony jest nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji. Jest to 15-osobowy zespół przedstawicieli m.in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców Płocka.

Prowadzony obecnie nabór podyktowany jest upływem pierwszej, pięcioletniej kadencji Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który został powołany przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 8 września 2016 roku.

Zapraszamy do kandydowania na członka Komitetu. Praca w Komitecie Rewitalizacji to doskonała okazja do bezpośredniego zaangażowania się w prowadzony proces rewitalizacji. Do zadań Komitetu należy m.in. ocena przebiegu procesu rewitalizacji oraz opiniowanie prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do dnia 19 sierpnia br.

Szczegóły dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie https://nowy.plock.eu/rozwoj/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-plockiego-komitetu-rewitalizacji-ii-kadencji/

K. Kozłowski