Rezerwacja wizyty

Nabór ofert w konkursie edycji 2023 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Do 5 stycznia 2023 r. gminy powiaty i województwa mogą składać wnioski w konkursie „Senior+”, który organizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się między innymi o wsparcie na:

  • budowę lub remont klubów „Senior+” lub Dziennego Domu „Senior+”
  • zapewnienie funkcjonowania istniejących już ośrodków wsparcia „Senior+”

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronach:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/615

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2023