Rezerwacja wizyty

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne. Wnioski można składać przed rozpoczęciem zadania od 22 kwietnia 2022 r. jednak nie później niż do 31 października 2022 r.

Zadanie należy zakończyć i rozliczyć do dnia 1 grudnia 2022 r.  Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok.

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalny z terenu miasta Płocka i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 2. ogrzewanie gazowe;
 3. ogrzewanie elektryczne;
 4. ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
 5. pompę ciepła;

W celu zachęcenia mieszkańców do jak najszybszej wymiany swoich nieekologicznych pieców zastosowano system gradacji wysokości dofinansowania:

W latach 2022 – 2024:

 1. w przypadku wykonania instalacji pompy ciepła, 600 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale nie więcej niż 10 000 zł;
 2. w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, 400 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 10 000 zł;
 3. w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 400 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł
 4. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 7 000 zł;
 5. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł
 6. za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł.

W latach 2025 – 2026:

 1. w przypadku wykonania instalacji pompy ciepła, 400 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł
 2. w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, 350 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 8 000 zł
 3. w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną, 350 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 6 000 zł
 4. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 5 000 zł
 5. w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego olejem opałowym, 200 zł za każdy kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, ale nie więcej niż 4 000 zł
 6. za likwidację systemu ogrzewania na paliwa stałe, w celu instalacji zamiennego systemu ogrzewania, udzielana jest dotacja w wysokości 300 zł.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364 55 55.

K. Kozłowski