Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący swą działalność terenie Płocka, wnoszący znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną po raz kolejny uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka.

Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku, jednakże ze względu na wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i włodarzom miasta w ostatnim czasie, zeszłoroczna edycja została przeniesiona na rok 2021. Celem tegorocznego konkursu jest uhonorowanie „Przedsiębiorcy Społecznie Zaangażowanego”, który ideę społecznej odpowiedzialności połączył z pomocą i wspieraniem walki płocczan z pandemią Covid-19.

Kandydatów do nagrody „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać: członkowie  Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; organizacje pozarządowe (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka); członkowie Płockiej Rady Gospodarczej, instytucje rynku pracy, organizacje przedsiębiorców (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka), przedstawiciele pracowników przedsiębiorstwa (min. 3 osoby) oraz redakcje lokalnych mediów.

Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, Stary Rynek 1 osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka”, w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Oceny wniosków dokona powołana przez Prezydenta Miasta Płocka Kapituła Konkursowa, a  ogłoszenie wyników nastąpi, podobnie jak w latach ubiegłych w formie uroczystej.

Treść zarządzenia wraz z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępne są do pobrania na stronie:  http://rozwojmiasta.plock.eu/?p=10513

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»