Rezerwacja wizyty

Nagrody i stypendia sportowe czekają

Zachęcamy do składania wniosków o nagrody i stypendia sportowe przyznawane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2023 roku.

Nagrody przyznawane są zawodnikom, którzy są członkami płockich klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom, jak również osobom uczestniczącym w procesie szkolenia zawodników, zespołu, osady lub drużyny oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody przyznawane są raz w roku na podstawie wniosków, które należy złożyć do 3 listopada (liczy się data wpływu do UMP) zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą nr 777/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zmienionej Uchwałą nr 788/29/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022r.

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników do 26. roku życia szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie miasta Płocka. Są one przyznawane raz w roku na okres 12 miesięcy, na podstawie wniosków, które należy złożyć do 3 listopada każdego roku (liczy się data wpływu do UMP) zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą Nr 776/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock zmienionej Uchwałą nr 787/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022r.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz wnioski o nagrody i stypendia są do pobrania w zakładce
https://nowy.plock.eu/stypendia-i-nagrody/

 

op.EJ