Poprzednia wersja strony Plock.eu

Nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

Informujemy o nowym Regulaminie przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

Regulamin określa zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

Nagroda przyznawana jest:
a) uczniom płockich szkół podstawowych,
b) uczniom płockich szkół ponadpodstawowych
c) oraz opiekunom artystycznym uczniów. Opiekun artystyczny to nauczyciel, instruktor lub inna osoba posiadająca kwalifikacje do merytorycznego przygotowania ucznia do udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp., prowadząca cykliczne zajęcia z uczniem.

Nagroda jest przyznawana za szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie:
a) sztuk plastycznych,
b) muzyki, tańca, śpiewu,
c) teatru i filmu,
d) literatury.

Uchwała do pobrania

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»