Rezerwacja wizyty

Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury

Przypominamy, że do końca kwietnia można składać wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy instytucje kultury, organizacje pozarządowe i środowiska twórcze. Nagrody – w formie pieniężnej – mogą zostać przyznane indywidualnie lub zbiorowo.

Wnioski o przyznanie tych wyróżnień należy składać do 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa Uchwała nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (…)

Do pobrania: Oświadczenie

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«