Rezerwacja wizyty

Nowe place zabaw przy ul. Kossobudzkiego

Zbliżamy się do końca budowy kompleksu czterech placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 17 przy ul. Kossobudzkiego – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Nowy budynek tej placówki gotowy był w ubiegłym roku, dzieci zaczęły w nim zajęcia we wrześniu. Po przeprowadzeniu maluchów do nowej placówki zabraliśmy się za rozbiórkę starej „siedemnastki” i wykonanie na jej miejscu kompleksu, składającego się z czterech placów zabaw.

Oczyściliśmy teren po budynku, następnie wykonaliśmy podbudowę, fundamenty i dolną, czarną nawierzchnię poliuretanową na trzech obiektach. I ustawiliśmy komplet urządzeń do zabawy, a także małą architekturę towarzyszącą, jak ławeczki, czy kosze na odpady.

Do ułożenia jest jeszcze wierzchnia nawierzchnia poliuretanowa, cieńsza od dolnej (będzie jasnozielona). Jej wykonanie wymaga jednak odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Powstała także sieć chodników z kostki betonowej. Zaadaptowaliśmy istniejącą zieleń i jednocześnie dosadziliśmy nowe drzewa. Przygotowaliśmy także teren pod trawiaste boisko, które przedszkolakom posłuży do najróżniejszych gier. Przy powracających obecnie przymrozkach trawa nie przyjmie się, dlatego na wykonanie nawierzchni trawiastej potrzebujemy ciepłych dni.

Do urządzenia pozostał jeszcze jeden fragment terenu między placami zabaw, gdzie projekt przewiduje stworzenie doświadczalnego ogródka dla maluchów pod różne uprawy.

Place zabaw przy nowym Miejskim Przedszkolu nr 17 powinny być gotowe w ciągu miesiąca

Na koniec dojdą jeszcze do zrobienia drobne przedsięwzięcia, jak wysianie trawy wokół placów zabaw, dostawienie koszy na odpady, zbudowanie altany śmietnikowej, czy powieszenie karmników.

Czas ostatecznego zakończenia prac zależy teraz jedynie od pogody, ale wiele wskazuje że stanie się to w kwietniu. Za ten kompleks placów zabaw zapłacimy 464,7 tys. zł (cała inwestycja – nowe przedszkole wraz z placem zabaw – kosztować będzie 9,3 mln zł). Pieniądze na ten cel samorząd Płocka pozyskał z budżetu państwa.