Poprzednia wersja strony Plock.eu

Dom dla dzieci już gotowy

Zakończył się remont budynku przy ul. Kalinowej przeznaczonego na potrzeby dzieci  pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Wkrótce wyposażymy budynek w meble i niezbędne sprzęty umożliwiające codzienne funkcjonowanie dzieci i wychowawców.

– To kolejna inwestycja, którą jako samorząd zrealizowaliśmy, aby od stycznia przyszłego roku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w naszym mieście funkcjonały tylko małe placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczone dla maksymalnie 14 podopiecznych – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Wcześniej w budynku prowadzony był Rodzinny Dom Dziecka, który został przeniesiony na początku tego roku do wyremontowanego domku na osiedlu Skarpa.

Zakres prac był ogromny i kosztował ponad 1,3 mln zł. Budynek został gruntownie przebudowany i nadbudowany o jedną kondygnację, ponieważ istniejąca kubatura  była niewystarczająca dla nowego przeznaczenia obiektu. Zlikwidowana została wąska klatka schodowa wewnątrz budynku i dobudowana nowa. Budynek zyskał nowoczesna bryłę dzięki zlikwidowaniu schodów zewnętrznych, ganka, balkonów i dachu wielospadowego. Budynek został docieplony, wymieniono w nim okna i drzwi,  a przy wejściu głównym zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych. Powstał chodnik wokół budynku, parking i nowe ogrodzenie od strony ul. Kalinowej i Źródlanej.

Wewnątrz obiektu dostosowano układ pomieszczeń do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej, wymienione zostały instalacje sanitarne i elektryczne, wyremontowane zostały łazienki, wymienione posadzki, pomieszczenia zostały otynkowane i pomalowane. Teraz w budynku, który ma powierzchnię użytkową ponad 343 mkw., jest siedem pokoi dla dzieci, w tym jeden dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dwa pokoje wychowawców, sześć łazienek, pokój do nauki, kuchnia wraz z jadalnią (która będzie też miejscem spotkań i wypoczynku), pralnia z suszarnią oraz pomieszczenia gospodarcze.

W budynku przy ul. Kalinowej 80 zamieszka czternaścioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat, które obecnie przebywają w Placówce Socjalizacyjnej przy ul. Mościckiego 6 (w tej chwili mieszka w niej 28 podopiecznych). Dzięki temu także ta placówka stanie się placówką 14-osobową.

W związku z zakończeniem inwestycji na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku, który będzie uwzględniał powstanie nowej Placówki Socjalizacyjnej nr 3 przy ul. Kalinowej 80.

Po uchwaleniu przez Radę Miasta Płocka zmian w Statucie, opracowaniu projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego OOW i zebraniu pozostałych wymaganych ustawowo opinii i dokumentów, zostanie przesłany do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Socjalizacyjnej nr 3 w Płocku.

Po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Mazowieckiego, będzie możliwe rozpoczęcie działalności Placówki i wprowadzenie się do budynku przy ul. Kalinowej 80 wychowanków. Planujemy, że nastąpi to do do końca 2020 roku.

Obecnie w Płocku funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których łącznie jest 56 miejsc:

  • Placówka Interwencyjna przy ul. Mościckiego 27 – 14 miejsc
  • Placówka Socjalizacyjna przy ul. Mościckiego 6 – 28 miejsc
  • Placówka Socjalizacyjna nr 2 przy ul. Południowej – 14 (obiekt oddany do użytku w marcu 2019 r.).

Alina Boczkowska

Poprzednia aktualność
«