Przejdź do treści
Poprzednia wersja strony Plock.eu

Dom dla dzieci już gotowy

Zakończył się remont budynku przy ul. Kalinowej przeznaczonego na potrzeby dzieci  pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Wkrótce wyposażymy budynek w meble i niezbędne sprzęty umożliwiające codzienne funkcjonowanie dzieci i wychowawców.

– To kolejna inwestycja, którą jako samorząd zrealizowaliśmy, aby od stycznia przyszłego roku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w naszym mieście funkcjonały tylko małe placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczone dla maksymalnie 14 podopiecznych – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Wcześniej w budynku prowadzony był Rodzinny Dom Dziecka, który został przeniesiony na początku tego roku do wyremontowanego domku na osiedlu Skarpa.

Zakres prac był ogromny i kosztował ponad 1,3 mln zł. Budynek został gruntownie przebudowany i nadbudowany o jedną kondygnację, ponieważ istniejąca kubatura  była niewystarczająca dla nowego przeznaczenia obiektu. Zlikwidowana została wąska klatka schodowa wewnątrz budynku i dobudowana nowa. Budynek zyskał nowoczesna bryłę dzięki zlikwidowaniu schodów zewnętrznych, ganka, balkonów i dachu wielospadowego. Budynek został docieplony, wymieniono w nim okna i drzwi,  a przy wejściu głównym zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych. Powstał chodnik wokół budynku, parking i nowe ogrodzenie od strony ul. Kalinowej i Źródlanej.

Wewnątrz obiektu dostosowano układ pomieszczeń do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej, wymienione zostały instalacje sanitarne i elektryczne, wyremontowane zostały łazienki, wymienione posadzki, pomieszczenia zostały otynkowane i pomalowane. Teraz w budynku, który ma powierzchnię użytkową ponad 343 mkw., jest siedem pokoi dla dzieci, w tym jeden dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dwa pokoje wychowawców, sześć łazienek, pokój do nauki, kuchnia wraz z jadalnią (która będzie też miejscem spotkań i wypoczynku), pralnia z suszarnią oraz pomieszczenia gospodarcze.

W budynku przy ul. Kalinowej 80 zamieszka czternaścioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat, które obecnie przebywają w Placówce Socjalizacyjnej przy ul. Mościckiego 6 (w tej chwili mieszka w niej 28 podopiecznych). Dzięki temu także ta placówka stanie się placówką 14-osobową.

W związku z zakończeniem inwestycji na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku, który będzie uwzględniał powstanie nowej Placówki Socjalizacyjnej nr 3 przy ul. Kalinowej 80.

Po uchwaleniu przez Radę Miasta Płocka zmian w Statucie, opracowaniu projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego OOW i zebraniu pozostałych wymaganych ustawowo opinii i dokumentów, zostanie przesłany do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Socjalizacyjnej nr 3 w Płocku.

Po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Mazowieckiego, będzie możliwe rozpoczęcie działalności Placówki i wprowadzenie się do budynku przy ul. Kalinowej 80 wychowanków. Planujemy, że nastąpi to do do końca 2020 roku.

Obecnie w Płocku funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których łącznie jest 56 miejsc:

  • Placówka Interwencyjna przy ul. Mościckiego 27 – 14 miejsc
  • Placówka Socjalizacyjna przy ul. Mościckiego 6 – 28 miejsc
  • Placówka Socjalizacyjna nr 2 przy ul. Południowej – 14 (obiekt oddany do użytku w marcu 2019 r.).

Alina Boczkowska

Poprzednia aktualność
«